Historik


Smyrna i Resele är en Pingstförsamling som grundades 9 mars 1930

Ombyggnad av nuvarande lokal i Gåsnäs
Förste föreståndare var Eric Freij. Fyra år tidigare hade 14 Reselebor låtit döpa sig och anslutit sig till församlingen i Junsele. I maj 1930 fick församlingen en tomt i Österrå, ingen ville sälja mark till pingstvännerna men privatperson, Elin Blixt köpte mark och skänkte den till Smyrna.
Dagens lokal i Gåsnäs köptes 1958 från baptistförsamlingen i Skorped. 1960 reparerades lokalen. Redan 1931 startade man söndagsskola. Missionsarbete kom tidigt igång i bl.a. Kina och Östafrika. I dag stöder Smyrnaförsamlingen missionärer i Peru. Det år då församlingen hade flest medlemmar var året 1953 medlemsantalet var då 66, idag är medlemsantalet 20 personer. Vi har ett omfattande barn- och ungdomsarbete.
Källa: Minnesskrift från 70-års firandet.

Gamla Smyrna i Bodvill
Smyrna Gåsnäs 1970  
Smyrna Bodvill

Smyrna 1970

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Smyrna församlingen
Gåsnäs 184
880 31 Resele