Diakonifond

Vi har öppnat en Diakoni fond, för att kunna
hjälpa människor i vårt verksamhetsområde,
med sociala / ekonomiska behov.

Vill du ge en gåva märk den med
                 "Diakoni"

         PlusGiro 59 95 16-2
                     eller
       Swish 123 658 19 61

Diakoni - kristen tro omsatt i praktisk
                handling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Smyrna församlingen
Gåsnäs 184
880 31 Resele